Saturday, January 8, 2011

Akhlak Rasulullah


Muslim meriwayatkan daripada Sa'adbin Hisyam katanya: "Aku telah bertanya kepada Aisyah, ummul mukminin, aku berkata kepadanya: ceritakanlah kepadaku mengenai akhlak Rasulullah s.aw." beliau berkata: " Adakah kamu membaca al-Quran?" Aku menjawab : "Ya" Aisyah kemudian berkata : "Akhlak baginda adalah al-Quran."1 comment: